تفلیس 3 شب و 4 روز


هتل isaka tibilis

هتل isaka tibilis

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

12,500,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

13,670,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,300,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,300,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Marco polo

هتل Marco polo

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

12,500,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

13,670,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,500,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,500,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Like تفلیس

هتل Like تفلیس

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

12,890,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

14,450,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,690,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,690,000 تومان

رزرو : 02145162

Rustaveli 36 hotel tbilisi

Rustaveli 36 hotel tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

13,080,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

14,840,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

12,300,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,300,000 تومان

رزرو : 02145162

VENESA HOTEL Tbilisi

VENESA HOTEL Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

14,250,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

17,180,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

13,280,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,280,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Magnolia Tbilisi

هتل Magnolia Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

15,230,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

19,130,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

15,230,000 تومان

رزرو : 02145162

piazza hotel tbilisi

piazza hotel tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

15,230,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

19,130,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,250,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,250,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل LM Club تفلیس

هتل LM Club تفلیس

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

15,230,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

19,130,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

13,280,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,280,000 تومان

رزرو : 02145162

Rustaveli Palace Tbilisi

Rustaveli Palace Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

15,520,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

19,130,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,250,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,250,000 تومان

رزرو : 02145162

Nina Palace Hotel Tbilisi

Nina Palace Hotel Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

15,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,100,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,250,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,250,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Elle Boutique Hotel Tbilisi

هتل Elle Boutique Hotel Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

15,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,100,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,250,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

14,250,000 تومان

رزرو : 02145162

Residence Plaza Tbilisi

Residence Plaza Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

16,200,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,080,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,200,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

16,200,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Kalasi

هتل Kalasi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

16,200,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,080,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

15,230,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Golden Palace

هتل Golden Palace

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

16,690,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

22,050,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,690,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

16,690,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Onyx Bosiness

هتل Onyx Bosiness

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

16,690,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

22,050,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,690,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

16,690,000 تومان

رزرو : 02145162

Tbilisi Tower

Tbilisi Tower

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

16,690,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

22,050,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

15,230,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Ameri Plaza Tbilisi

هتل Ameri Plaza Tbilisi

تفلیس

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

17,180,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

23,030,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,230,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

15,230,000 تومان

رزرو : 02145162

اسکن پاسپورت با حداقل هفت ماه اعتبار

بلیط رفت و برگشت ، اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، بیمه مسافرتی ، لیدر فارسی زبان

هر مسافری که به کشور گرجستان سفر می کند موظف است که به ازای هر شب اقامت 100 دلار همراه داشته باشد . ( این به این معنی نیست که حتما آن 100 دلار را خرج کند . )

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تفلیس 3 شب و 4 روز
معراج گشت آسمان