تور پوکت 7 شب و 8 روز


هتل jiraporn Hill Resort

هتل jiraporn Hill Resort

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

44,870,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

48,900,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

40,310,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Bell Air

هتل Bell Air

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

45,770,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

50,700,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

40,570,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل mirage express پوکت

هتل mirage express پوکت

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

46,220,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

51,590,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

40,760,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل phoenix grand پوکت

هتل phoenix grand پوکت

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

46,660,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

52,490,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

40,890,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Patong Heritage پوکت

هتل Patong Heritage پوکت

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

47,110,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

53,380,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

41,080,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Andakira پوکت

هتل Andakira پوکت

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

47,560,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

54,280,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

41,210,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Ashlee Hub Patong

هتل Ashlee Hub Patong

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

48,010,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

55,180,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

41,400,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Best Western Patong Beach

هتل Best Western Patong Beach

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

49,350,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

57,860,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

48,570,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

41,850,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Sleep with me پوکت

هتل Sleep with me پوکت

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

50,700,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

60,550,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

42,300,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Deevana Patong Resort and Spa پوکت

هتل Deevana Patong Resort and Spa پوکت

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

52,490,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

64,140,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

42,940,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Patong Bayhill

هتل Patong Bayhill

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

52,940,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

65,030,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

50,940,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

43,130,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Ramada deevana

هتل Ramada deevana

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

53,380,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

65,930,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

43,260,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Deevana Plaza Phuket

هتل Deevana Plaza Phuket

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

54,730,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

68,620,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

53,370,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

43,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Andaman Embrace Patong

هتل Andaman Embrace Patong

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

56,070,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

71,300,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

53,370,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

44,220,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Duangjitt Resort پوکت

هتل Duangjitt Resort پوکت

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

56,520,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

72,200,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

52,980,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

44,340,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Crest Resort

هتل Crest Resort

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

57,420,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

73,990,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

57,020,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

44,660,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Ocean

هتل Ocean

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

57,860,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

74,890,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

54,200,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

44,860,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Gracland

هتل Gracland

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

58,760,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

76,680,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

45,110,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل  Novotel Phuket Resort پوکت

هتل Novotel Phuket Resort پوکت

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

61,450,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

82,060,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

46,070,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Diamond Cliff Resort and Spa پوکت

هتل Diamond Cliff Resort and Spa پوکت

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

61,900,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

82,950,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

57,850,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

46,260,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Kalima Resort

هتل Kalima Resort

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

62,790,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

84,740,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

58,620,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

46,580,000 تومان

رزرو : 02145162

M Social Hotel Phuket

M Social Hotel Phuket

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

63,690,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

86,540,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

59,450,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

46,840,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Amari Phuket

هتل Amari Phuket

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

67,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

94,600,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

63,030,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

48,250,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Four Points by sheraton

هتل Four Points by sheraton

پوکت

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

69,960,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

99,080,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

49,080,000 تومان

رزرو : 02145162

🔺اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار. 🔺پرینت حساب بانکی با مانده حداقل 50 میلیون تومان(لاتین با مهر برجسته بانک) 🔺کپی شناسنامه و کارت ملی 🔺2قطعه عکس 6در 4 (پشت زمینه سفید بدون عینک-تمام رخ-با کیفیت-عکس حداکثر برای 3 ماه پیش) 🔺بیمه مسافرتی 60 روزه تا سقف 10000 یورو

✔️بلیط رفت و برگشت ✔️ ترانسفر فرودگاهی ✔️ اقامت در هتل با خدمات توافقی ✔️ بیمه مسافرتی ✔️ویزا توریستی

❗مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد . *کلیه پروازها و هتلها چارتر و غیر قابل استرداد و تغییر تاریخ می باشد.

❗پرداخت 50% هزینه تور در زمان ثبت نام اجباری می باشد. در ساعات غیر کاری با شماره 09104516262 تماس حاصل فرمایید.

❗برای افراد بالای 60 سال  هزینه بیمه به عهده مسافر می باشد.

❗استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد (تورهای خارج از برنامه که مسافر از لیدر خریداری میکند) و شرکت معراج گشت در این مورد پاسخگو نیست.

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور پوکت 7 شب و 8 روز
معراج گشت آسمان