تور مسقط 4 شب


garden muscat

garden muscat

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

27,600,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

32,300,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

27,600,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل  Caesar Hotel Oman

هتل Caesar Hotel Oman

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

28,200,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

32,700,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

28,200,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Ibis Muscut مسقط

هتل Ibis Muscut مسقط

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

29,100,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

33,600,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

29,100,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Best Western Muscut مسقط

هتل Best Western Muscut مسقط

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

29,400,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

34,300,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

29,400,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Wyndham Garden Muscat مسقط

هتل Wyndham Garden Muscat مسقط

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

31,300,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

37,500,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

31,300,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

royal tulip muscat

royal tulip muscat

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

32,500,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

39,500,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

32,500,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل City Season Muscut مسقط

هتل City Season Muscut مسقط

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

33,300,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

41,200,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

33,300,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Grand Millinium Muscut مسقط

هتل Grand Millinium Muscut مسقط

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

38,200,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

51,500,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

38,200,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Mysk Al Mouj مسقط

هتل Mysk Al Mouj مسقط

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

41,400,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

67,800,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

41,400,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل IntercityHotel Muscat

هتل IntercityHotel Muscat

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

53,700,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

81,700,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

53,700,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Shangri la

هتل Shangri la

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

65,700,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

106,400,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

65,700,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

W Muscat

W Muscat

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

67,600,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

109,400,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

67,600,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Kempinski Muscut

هتل Kempinski Muscut

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

71,200,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,760,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

71,200,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,950,000 تومان

رزرو : 02145162

Shangri-La Al Husn, Muscat

Shangri-La Al Husn, Muscat

مسقط

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

74,500,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

22,180,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

74,500,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

22,990,000 تومان

رزرو : 02145162

پاسپورت

بیمه مسافرتی

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور مسقط 4 شب
معراج گشت آسمان