تور عمان 3 شب و 4 روز با پرواز قشم ایر


هتل La Rosa Oman مسقط

هتل La Rosa Oman مسقط

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

19,100,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,210,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,870,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل  Caesar Hotel Oman

هتل Caesar Hotel Oman

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

19,540,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

22,810,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,070,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Ming Garden Hotel Residences

هتل Ming Garden Hotel Residences

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

19,540,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

22,810,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Rozana Hotel Muscat

هتل Rozana Hotel Muscat

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

19,770,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,220,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,540,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

safeer plaza hotel

safeer plaza hotel

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

20,000,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

23,750,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,000,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

safeer international hotel

safeer international hotel

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

20,000,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

23,280,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Best Western Premier

هتل Best Western Premier

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

20,240,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

23,980,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,000,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

al hail waves hotel muscat

al hail waves hotel muscat

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

20,320,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,530,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

muscat plaza hotel

muscat plaza hotel

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

20,470,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,680,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Wyndham Garden Muscat مسقط

هتل Wyndham Garden Muscat مسقط

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

21,410,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

25,620,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل IntercityHotel Muscat

هتل IntercityHotel Muscat

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

21,410,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,090,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Golden Tulip Al Barsha

هتل Golden Tulip Al Barsha

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

21,560,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,840,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

swiss belinn muscat oman

swiss belinn muscat oman

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

21,880,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,090,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل muscat gate

هتل muscat gate

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

22,030,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,840,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

21,560,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Muscat Holiday مسقط

هتل Muscat Holiday مسقط

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

22,340,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,090,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

21,880,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

radisson panorama muscat

radisson panorama muscat

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

22,340,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

27,490,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

21,640,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Ramada Encore by Wyndham Muscat Al Ghubra مسقط

هتل Ramada Encore by Wyndham Muscat Al Ghubra مسقط

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

22,340,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

27,490,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

21,880,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

royal tulip muscat

royal tulip muscat

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

22,340,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

27,020,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

21,880,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

city seasons hotel muscat

city seasons hotel muscat

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

22,340,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

27,020,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,340,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل holiday inn resort

هتل holiday inn resort

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

22,970,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

29,990,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,500,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل IntercityHotel Muscat

هتل IntercityHotel Muscat

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

23,050,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

29,130,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,810,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

aloft muscat4

aloft muscat4

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

23,200,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

28,350,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,970,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

radisson panorama muscat

radisson panorama muscat

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

23,280,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

29,360,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Hilton Garden Inn Muscut مسقط

هتل Hilton Garden Inn Muscut مسقط

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

24,450,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

30,770,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Grand Millinium Muscut مسقط

هتل Grand Millinium Muscut مسقط

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

24,920,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

32,170,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

23,750,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

hormuz grand muscat

hormuz grand muscat

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

25,070,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

33,260,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,970,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Sheraton Oman

هتل Sheraton Oman

مسقط

3 شب و 4 روز

دو تخته
دو تخته:

27,800,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

36,460,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

مدارک اسکن پاس با حداقل 7 ماه اعتبار ، اسکن یک قطعه عکس

1- بلیط رفت و برگشت 2- اقامت در هتل با صبحانه 3- بیمه مسافرتی

عمان از کشورهای سلطان نشین حاشیه خلیج فارس است که طی سال های اخیر توریست های زیادی را به دلیل پیشرفت در صنایع گردشگری به خود جذب کرده است و به واسطه تنوع آب و هوایش، سفر به این کشور در تمامی فصول سال امکان پذیر است.
بهار مسقط آب و هوای معتدل و دلنشینی دارد که بهترین زمان برای شنا در دریا و لذت بردن از تفریحات و ورزش‌های آبی در این کشور است.
تور نوروز مسقط تجربه ای خاطره انگیز و لذتبخش برای گذراندن تعطیلات نوروز است که هزینه آن هم نسبت به سایر سفرهای خارجی به صرفه و مناسب است.

قیمت تور مسقط نوروز 1402

هزینه تور نوروزی مسقط بر اساس نرخ هتل محل اقامت، ستاره و امکانات آن، بلیط رفت و برگشت پرواز، نوع ایرلاین ایرانی یا خارجی، تاریخ و ساعت سفر، تاریخ رزرو تور و ... دسته بندی می شود.

سوالات متداول

مسجد جامع سلطان قابوس، بازار مطرح، کاخ العالم، کوه اخضر، موزه بیت الزبیر

آب و هوای مسقط در همه ی فصول سال دلنشین و عالی است ولی بهار بهترین فصل سفر و لذت بردن از تفریحات آبی و دریایی است.

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 4.7 از 5 | از بین 3 امتیاز دهنده به تور عمان 3 شب و 4 روز با پرواز قشم ایر
معراج گشت آسمان