تور استانبول 5 شب و 6 روز


هتل Reydel استانبول

هتل Reydel استانبول

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

16,840,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,780,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,050,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل grand deniz

هتل grand deniz

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

17,310,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,720,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,050,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Bali Star

هتل Bali Star

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

17,620,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

22,350,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,050,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Monopol

هتل Monopol

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

18,880,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,870,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,050,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Oriella Istanbul

هتل Oriella Istanbul

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

19,200,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

25,500,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,680,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Atro استانبول

هتل Atro استانبول

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

19,520,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,130,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,050,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cumbali Plaza استانبول

هتل Cumbali Plaza استانبول

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

19,670,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,440,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,360,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Dora استانبول

هتل Dora استانبول

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

20,780,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

28,650,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,050,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Bristol Hotel

هتل Bristol Hotel

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

21,090,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

29,280,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,200,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Grand Star Bosphorus

هتل Grand Star Bosphorus

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

21,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

30,540,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,620,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Pera Center استانبول

هتل Pera Center استانبول

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

21,880,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

30,860,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,620,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل City center استانبول

هتل City center استانبول

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

22,950,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

33,000,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,250,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Euro Plaza Istanbul

هتل Euro Plaza Istanbul

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

23,140,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

33,380,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,200,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cartoon استانبول

هتل Cartoon استانبول

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

23,920,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

34,950,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,050,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل GRAND HALIC استانبول

هتل GRAND HALIC استانبول

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

23,920,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

34,950,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,050,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Nova Plaza Park استانبول

هتل Nova Plaza Park استانبول

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

24,620,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

36,350,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,600,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Nova Plaza Crystal

هتل Nova Plaza Crystal

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

25,800,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

38,700,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

21,280,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Lazzoni

هتل Lazzoni

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

31,170,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

49,440,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,520,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Taksim Square

هتل Taksim Square

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

31,330,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

49,760,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,620,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Grand Cevahir استانبول

هتل Grand Cevahir استانبول

استانبول

5 شب و 6 روز

دو تخته
دو تخته:

31,960,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

47,860,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,620,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

12,900,000 تومان

رزرو : 02145162

پاسپورت

بیمه

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور استانبول 5 شب و 6 روز
معراج گشت آسمان