تور استانبول 7 شب و 8 روز


هتل Reydel استانبول

هتل Reydel استانبول

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

19,210,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,720,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,110,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل grand deniz

هتل grand deniz

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

19,870,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,050,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,110,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Bali Star

هتل Bali Star

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

20,320,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,930,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,110,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Monopol

هتل Monopol

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

22,080,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

30,460,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,110,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Oriella Istanbul

هتل Oriella Istanbul

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

22,520,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

31,340,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Atro استانبول

هتل Atro استانبول

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

22,960,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

32,220,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,110,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cumbali Plaza استانبول

هتل Cumbali Plaza استانبول

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

23,180,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

32,660,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,550,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Dora استانبول

هتل Dora استانبول

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

24,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

35,750,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,110,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Bristol Hotel

هتل Bristol Hotel

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

25,170,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

36,630,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,520,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Grand Star Bosphorus

هتل Grand Star Bosphorus

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

26,050,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

38,400,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,320,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Pera Center استانبول

هتل Pera Center استانبول

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

26,270,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

38,840,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,320,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل City center استانبول

هتل City center استانبول

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

27,770,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

41,840,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,390,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Euro Plaza Istanbul

هتل Euro Plaza Istanbul

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

28,030,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

42,360,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,520,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Cartoon استانبول

هتل Cartoon استانبول

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

29,140,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

44,570,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,110,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل GRAND HALIC استانبول

هتل GRAND HALIC استانبول

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

29,140,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

44,570,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,110,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Nova Plaza Park استانبول

هتل Nova Plaza Park استانبول

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

30,120,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

46,530,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

23,080,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Nova Plaza Crystal

هتل Nova Plaza Crystal

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

31,760,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

49,810,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

25,420,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Lazzoni

هتل Lazzoni

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

39,280,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

64,860,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

22,960,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Taksim Square

هتل Taksim Square

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

39,500,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

65,300,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,320,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

هتل Grand Cevahir استانبول

هتل Grand Cevahir استانبول

استانبول

7 شب و 8 روز

دو تخته
دو تخته:

40,380,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

62,650,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

20,320,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

13,700,000 تومان

رزرو : 02145162

پاسپورت

بیمه مسافرتی

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور استانبول 7 شب و 8 روز
معراج گشت آسمان