تور ارمنستان 4 شب و 5 روز


هتل mirage

هتل mirage

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

15,660,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

19,730,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,020,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Baxos Yerevan

هتل Baxos Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

15,930,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

18,650,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

13,210,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Bella Yerevan

هتل Bella Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

16,330,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

20,550,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,020,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Nairi Yerevan

هتل Nairi Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

16,330,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,090,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,200,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Primer Yerevan

هتل Primer Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

16,740,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

21,090,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,840,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Shirak Yerevan

هتل Shirak Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

18,240,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

22,450,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,200,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Regineh Yerevan

هتل Regineh Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

18,920,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

22,450,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Royal PLaza Yerevan

هتل Royal PLaza Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

18,920,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

24,630,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

Konyak Hotel Yerevan

Konyak Hotel Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

19,190,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

26,810,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,570,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل mr.president

هتل mr.president

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

19,330,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

25,450,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Ani Central Inn yerevan

هتل Ani Central Inn yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

21,090,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

27,080,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,650,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Ibis Yerevan

هتل Ibis Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

21,370,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

27,620,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

In City Hotel yerevan

In City Hotel yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

21,770,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

29,250,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Metropol Yerevan

هتل Metropol Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

ec

دو تخته
دو تخته:

22,050,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

27,080,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,370,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Ani Plaza Yerevan

هتل Ani Plaza Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

22,180,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

28,980,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Imperial Yerevan

هتل Imperial Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

23,130,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

31,970,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,380,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Central Yerevan

هتل Central Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

23,950,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

34,690,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,380,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Nova Yerevan

هتل Nova Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

ec

دو تخته
دو تخته:

25,310,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

36,600,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

-

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Hyatt Place Yerevan

هتل Hyatt Place Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

25,310,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

36,600,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

14,290,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Best Western Plus Congress Yerevan

هتل Best Western Plus Congress Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

25,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

36,870,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

16,740,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتلAni Grand Yerevan

هتلAni Grand Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

25,720,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

36,050,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

15,930,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Ramada Yerevan

هتل Ramada Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

28,170,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

37,690,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,730,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل National Yerevan

هتل National Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

28,710,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

41,220,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

17,560,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Armenia Marriott Yerevan

هتل Armenia Marriott Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

29,120,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

38,500,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

19,460,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Radisson Blu Yerevan

هتل Radisson Blu Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

30,610,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

43,400,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

18,920,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

هتل Holiday Inn Express Yerevan

هتل Holiday Inn Express Yerevan

ایروان

4 شب و 5 روز

دو تخته
دو تخته:

31,970,000 تومان

یک تخته
یک تخته:

48,290,000 تومان

کودک با تخت
کودک با تخت:

26,530,000 تومان

کودک بدون تخت
کودک بدون تخت:

-

رزرو : 02145162

اسکن گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ رفت

سیم کارت رایگان، پرواز رفت و برگشت ،ترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل باصبحانه ،لیدر و بیمه مسافرتی

مشاهده نظرات

نظرتان را در مورد این تور با ما به اشتراک بگذارید

امتیاز 0 از 5 | از بین 0 امتیاز دهنده به تور ارمنستان 4 شب و 5 روز
معراج گشت آسمان